sekai de ichiban kakkoi onna da.





copyright 2006 Eugene Poon/PSYCHOSiS Studios